Demo Twinq

PandGarant maakt gebruik van de software van Twinq. Dagelijks worden in Nederland meer dan 20.000 appartementengebouwen beheerd met de software van Twinq.

De software van Twinq is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en ondersteunt alle processen van het beheer van VvE’s zoals het opstellen van de begroting, het bewaken van de ledenbijdragen, de eigendomsoverdracht van een appartementsrecht, het samenstellen van een actuele presentielijst en het voeren van de administratie.

Het webportaal van de VvE heeft een algemeen gedeelte en een privégedeelte. Het algemene gedeelte geeft inzicht in diverse algemene onderwerpen, zoals:

- de notulen en de besluiten van de vergaderingen 

- de actuele begroting, compleet met de maandelijkse eigen bijdrage

Onder het kopje "Mijn pagina" is er voor iedere eigenaar een privé-gedeelte op de website. Uw eigen persoonlijke webpagina. In dit gedeelte vindt u onder andere de gegevens over uw eigen appartement, het bijbehorend aantal stemmen, de breukdelen en de periodieke bijdrage aan de VvE.

Voor een demonstratie ga naar onze demo omgeving en log in met de onderstaande gegevens:

Demo omgeving

Gebruikersnaam: demo
Wachtwoord: demo