PandGarant Verzekeringen

In 2015 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bepaald dat VvE-beheerders niet meer mogen adviseren en bemiddelen in verzekeringskwesties. Om elke VvE toch volledig en accuraat te kunnen adviseren, is PandGarant Verzekeringen opgericht.

PandGarant Verzekeringen is de link tussen VvE's en verzekeringen. Dankzij PandGarant Verzekeringen kan uw VvE profiteren van goedkopere polissen en perfecte dekking.

Lees verder op de website van PandGarant Verzekeringen.