Fusie

VVEPunt en PandGarant zijn op 1 juli 2022 gefuseerd tot één bedrijf: PandGarant. Sinds 1 januari 2019 werkten PandGarant en VVEPunt al nauw samen. De samenwerking was positief en heeft veel voordelen opgeleverd.

Inloggen

Inloggen op het webportaal kan via deze link.

Krachten bundelen en voordelen voor de klant

Met deze fusie is één sterke en toekomstbestendige speler in het VvE-beheer in Noord-Nederland ontstaan. Door de fusie kunnen we de bedrijfs- en automatiseringsprocessen nog beter op elkaar afstemmen en verbeteren. Bovendien kunnen we van elkaars capaciteit gebruikmaken, wat de continuïteit van de dienstverlening ten goede komt.

We blijven werken vanuit de bestaande klantenteams met bekende gezichten en aanspreekpunten. Wat ook hetzelfde blijft is onze persoonlijke benadering vanuit onze missie: Uw partner in VvE-beheer!

Contactgegevens

De voormalig VVEPunt-klanten hebben hun klantenteam en inloggegevens behouden. Voorafgaand aan de fusie zijn alle VvE-besturen en -leden hierover geïnformeerd. Inloggen kan op het PandGarant-webportaal. De VvE's van VVEPunt zijn ondergebracht in Team 3 van PandGarant. De contactgegevens hiervan zijn team3@pandgarant.nl en 050 851 9013.

Veelgestelde vragen

Omdat een fusie vragen op kan roepen hebben we hieronder de veelgestelde vragen bijgehouden:

· Verandert mijn VvE-bijdrage door deze fusie? Nee, de VvE-bijdrage blijft exact gelijk aan wat deze al was.

· Mijn VvE-bijdrage wordt maandelijks geïncasseerd. Moet ik hier iets voor doen? Nee, bij automatisch incasso verandert er voor u niks. U hoeft geen actie te ondernemen.

· Ik maak maandelijks handmatig mijn VvE-bijdrage over. Moet ik hier iets in veranderen? Nee, u hoeft niks te veranderen. De bankrekening van de VvE blijft hetzelfde, dus u hoeft geen actie te ondernemen.

· Veranderen mijn aanspreekpunten voor VvE-zaken? Nee, de collega's van VVEPunt blijven werken voor dezelfde VvE's. Als u belt of langskomt op kantoor zult u dus dezelfde werknemers tegen (kunnen) komen.

· Krijg ik nieuwe inloggegevens voor het webportaal van PandGarant? Nee, de inloggegevens die u nu heeft voor het webportaal van VVEPunt kunt u blijven gebruiken.

· Krijgt de VvE een nieuw beheercontract met PandGarant met gewijzigde voorwaarden? Nee, het huidige beheercontract en de bestaande afspraken gaan van rechtswege mee over. Het is dus niet nodig om een nieuw contract af te sluiten.

· Veranderen met deze fusie ook de contactgegevens? Ja, het telefoonnummer en het e-mailadres worden aangepast. Het nieuwe telefoonnummer is 050 851 9013. Het nieuwe e-mailadres is team3@pandgarant.nl. Voorlopig zullen zowel de oude contactgegevens als deze nieuwe contactgegevens nog in gebruik zijn.

· Verandert het telefoonnummer voor spoedeisende storingen buiten kantoortijd? Ook voor spoedeisende storingen buiten kantoortijd kunt u gebruikmaken van het nieuwe telefoonnummer 050 851 9013.