Organisatorisch beheer

Centraal staat hier het ondersteunen van het bestuur. Denk hierbij aan het organiseren van bestuur- en ledenvergaderingen waaronder het uitnodigen van de eigenaren en het versturen van de vergaderstukken. Verder het bijhouden van de ledenadministratie, vragen van leden beantwoorden en de notaris inlichtingen verstrekken bij de verkoop van een appartement.

Module Organisatorisch beheer

  • Initiëren van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, het opstellen van de door het bestuur aangegeven agendapunten en in overleg met het bestuur de datum vaststellen.
  • Bijwonen van één bestuursvergadering per jaar (tijdens kantooruren) voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering.
  • Uitnodiging opmaken voor de Algemene Ledenvergadering en verzenden.
  • Organiseren van de Algemene Ledenvergadering, bijwonen, presentie controleren en stemmen tellen.
  • Redigeren van de notulen, het opstellen van de besluiten- en actielijst tijdens de Algemene Ledenvergadering en deze ter goedkeuring voorleggen aan het bestuur en publiceren.
  • Uitvoeren van besluiten en acties vanuit de Algemene Ledenvergadering.
  • Eigenaren digitaal inzage verlenen in de administratie via het VvE webportaal.
  • Verwerken van het register van eigenaren.
  • Verwerken eigendomsakte en opgave notaris (zie aanvullende dienstverlening, deze kosten worden additioneel in rekening gebracht bij de koper à € 144,- incl. btw. en bij de verkoper à € 144,- incl. btw.).
  • Nieuwe eigenaren registreren en voorzien van relevante informatie inzake de VvE.

In overleg kunnen uiteraard aanvullende afspraken worden gemaakt inzake onze dienstverlening voor uw VvE.

Uitgave februari 2021, alle vorige uitgaven vervallen hiermee.