Vraag en antwoord

Klik op de betreffende vraag om het bijbehorende antwoord in te zien.

 • Hoe log ik in op het Webportaal?


  Bekijk het bovenstaande filmpje, klik hier voor een uitleg (inclusief afbeeldingen) of volg deze stappen: ga naar pandgarant.nl/inloggen, klik op Webportaal en vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Gebruikersnaam kwijt? Klik dan op 'Wachtwoord vergeten?'. Uw gebruikersnaam is te vinden in de laatste uitnodigingsbrief voor de ledenvergadering.

 • Waar kan ik een schademelding of reparatieverzoek doen?

  Ga naar het PandGarant Webportaal. Na inloggen gaat u via 'Gebouw beheer' naar 'Reparatieverzoek melden'. Meer informatie vindt u via Storing melden. Via 'Mijn pagina' > 'Mijn reparatieverzoeken' kunt u uw eigen reparatieverzoeken inzien.

 • Wat is mijn aandeel in het reservefonds?


  In het bovenstaande filmpje is de oude versie van Twinq te zien. Dit filmpje wordt binnenkort geüpdatet. U kunt ook deze stappen volgen: klik na inloggen op 'Mijn pagina' en vervolgens op 'Mijn aandeel reservefonds'. Via 'Kies peildatum' kiest u het juiste jaar.

 • Ik ben mijn inlogcode/wachtwoord kwijt. Hoe vind ik deze terug?

  Weet u uw wachtwoord niet meer, maar uw inlogcode nog wél? Klik dan hier en volg het stappenplan (inclusief afbeeldingen); bij stap 2a wordt uitgelegd hoe u uw wachtwoord kunt opvragen.
  Weet u zowel uw gebruikersnaam als uw wachtwoord niet meer, neem dan contact op.

 • Hoe wijzig ik mijn automatisch incasso?

  U kunt uw automatisch incasso niet zelf wijzigen. Wilt u een wijziging doorvoeren (bv. een ander bankrekeningnummer), neem dan contact op.

 • Waar vind ik de vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering?

  U kunt deze documenten vinden op het PandGarant Webportaal. Via 'Administratie' gaat u naar 'Vergaderingen'. Als u op de betreffende (datum van de) vergadering klikt, vindt u de vergaderstukken.

 • Splitsingsakte en Huishoudelijk Reglement (HR)

  De Splitsingsakte geeft de 'spelregels' van de VvE aan. Hierin staan afspraken over bv. de verdeling van de kosten en welke zaken wel/niet onder de VvE vallen. Het HR is een aanvulling op de Splitsingsakte. Als het HR vastgesteld is op een Algemene Ledenvergadering, is deze wettelijk geldig en dient elke bewoner zich hieraan te houden. Het HR mag echter niet in strijd zijn met de splitsingsakte.
  U kunt deze documenten vinden op het PandGarant Webportaal. Klik op 'Laat menu zien' en vervolgens op 'Algemene gegevens VvE' (onder het tabblad 'Administratie'). Hier vindt u de Splitsingsakte en (eventueel) het HR, evenals andere voor de VvE relevante documenten.

 • Waarom is het VvE-lidmaatschap niet opzegbaar?

  Het lidmaatschap van de Vereniging van Eigenaars is wettelijk verplicht en dus niet opzegbaar. De eigenaars moeten immers gezamenlijk zorg dragen voor de staat van het pand. De enige manier om je lidmaatschap te stoppen, is het appartement verkopen en ergens gaan huren of een eensgezinswoning kopen. U wordt lid van de VvE op het moment dat u het appartement koopt.

 • Ik verkoop mijn appartement. Waar vind ik de benodigde documenten?

  U kunt deze documenten vinden op het PandGarant Webportaal. Na inloggen gaat u via 'Administratie' naar 'Vergaderingen'. Hier vindt u de documenten van de vergaderingen. Klik op de meest recente vergadering om de vastgestelde documenten te kunnen downloaden, waarbij voor de verkoop voornamelijk de notulen, jaarrekening, begroting en meerjarenonderhoudsplanning van belang zijn.

 • Wat zijn de verzekeringen van de VvE?

  De Vereniging van Eigenaars sluit een (verplichte) opstalverzekering af voor het gehele gebouw. Voor sommige zaken in uw eigen appartement, zoals een dure keuken of badkamer, kunt u zelf een extra verzekering afsluiten. Ook de WA-verzekering is verplicht. Daarnaast kan de Vereniging van Eigenaars besluiten om een glasverzekering, een bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering, een rechtsbijstandverzekering, en/of een ongevallenverzekering af te sluiten. Alle polissen van uw VvE zijn in te zien op het PandGarant Webportaal. U kunt de polissen van uw VvE naast uw eigen polissen leggen of deze aan uw verzekeringsadviseur doorsturen. Bij vragen kunt u eveneens contact opnemen met PandGarant Verzekeringen.

 • Mag ik mijn appartement verhuren?

  Dit staat vermeld in de splitsingsakte van uw VvE. In de meeste gevallen dient er toestemming gevraagd te worden aan de Vereniging van Eigenaars en de eigenaar kan hiervoor schriftelijk toestemming vragen aan het bestuur. De akte is te vinden op het PandGarant Webportaal, zoals in een bovenstaande vraag al toegelicht is.

 • Wat kan ik doen bij (geluids)overlast bij buren?

  Geluidsoverlast is geen onderwerp waar de VvE zich over buigt, maar iets tussen u en de overlastveroorzaker. PandGarant adviseert altijd om contact op te nemen met de overlastveroorzaker, in een poging om op een gemoedelijke wijze te laten weten dat u ergens overlast van ervaart. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u contact opnemen met de politie (www.politie.nl/onderwerpen/overlast.html ) of Meldpunt Overlast, dit kunt u melden via de website van Gemeente Groningen. In slechts enkele gevallen kan het bestuur van de Vereniging van Eigenaars een rol spelen. Dit is afhankelijk van de aard van de overlast en de overeengekomen afspraken binnen uw VvE.

 • Ik heb problemen met de ketel of elektriciteit in mijn appartement, moet ik dit ook bij PandGarant melden?

  Dit is in de meeste gevallen voor u privé.

 • Waaruit is de VvE-bijdrage opgebouwd?

  Jaarlijks, tijdens de Algemene Ledenvergadering, stelt de VvE een begroting vast. In de begroting staan de uitgaven van de VvE, bv. aan reparaties, onderhoud, verzekeringen en energie. Ook wordt er gespaard voor uitgaven in de toekomst, zoals groot onderhoud (bv. schilderwerk of dakvervanging). De begroting en de maandelijkse VvE-bijdrage horen bij elkaar; als de begroting vastgesteld wordt, wordt automatisch ook de VvE-bijdrage vastgesteld. Met de VvE-bijdrage betalen de eigenaars gezamenlijk dus de kosten die op de begroting terug te vinden zijn.

 • Kan de VvE-bijdrage omlaag?

  Op basis van een goede onderbouwing kan tijdens de Algemene Ledenvergadering besloten worden de maandelijkse bijdrage naar beneden toe bij te stellen. Dit is aan de VvE. PandGarant kan hierin adviseren, maar mag hierover geen besluiten nemen.

 • Ben ik verplicht mijn VvE bijdrage te betalen?

  Ja, u bent wettelijk verplicht uw VvE-bijdrage iedere maand te betalen. Hiervoor kunt u bij ons een automatische incasso aanvragen.