Vraag en antwoord

Algemeen

 • Ik ben mijn inlogcodes kwijt, waar kan ik deze opvragen.

  Wanneer u ons een mail stuurt met uw naam en adres, zullen wij u deze gegevens toezenden.

 • Wat is een appartementsrecht?

  Als u een appartement koopt, koopt u eigenlijk een deel van een appartementencomplex. Dit heet in juridische termen: appartementsrecht. U heeft dan het exclusieve recht van gebruik van uw eigen appartement en het recht op gebruik van de gemeenschappelijke ruimten.

 • Waar kan ik de splitsingsakte en het Huishoudelijk Reglement vinden?

  Met uw inlogcodes komt u op uw webportaal, u gaat dan via het hoofdmenu ('Laat menu zien') naar 'Administratie' > 'Algemene gegevens VvE'. Rechts in beeld ziet u vervolgens de benodigde documenten. 

 • Is een Huishoudelijk Reglement bindend?

  Ja, alle regels die in een Huishoudelijk Reglement vernoemd staan en door de Vergadering van Eigenaars zijn vastgesteld zijn wettelijk. Het Huishoudelijk Reglement mag echter niet in strijd zijn met de splitsingsakte. Bewoners dienen zich dus aan deze regels te houden.

 • Wanneer word ik lid van de Vereniging van Eigenaars?

  Op het moment dat u een appartement koopt, wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars. Dit is niet opzegbaar en wordt automatisch beëindigd bij verkoop van uw appartement.

 • Moet ik het melden als ik mijn appartement heb verkocht?

  Dit kunt u mailen naar: mail@pandgarant.nl. De notaris zal de overdracht verwerken en bij ons opvragen hoe hoog het reservefonds is, wat de vve bijdrage van het appartement bedraagt en of er een achterstand in betaling is.

 • Welke documenten heb ik nodig voor de verkoop van mijn appartement en waar kan ik deze vinden?

  Hiervoor kunt u naar uw webportaal. U gaat dan via het hoofdmenu naar administratief beheer, vergaderingen. Hierbij staan de documenten van de meest recente vergadering, te weten: notulen, meerjarenonderhoudsplan, begroting en de jaarrekening.

 • Mag ik mijn appartement verhuren?

  Dit staat vermeld in de splitsingsakte van uw VvE. Deze is te vinden op uw webportaal bij VvE en appartementen. In de meeste gevallen dient er toestemming gevraagd te worden aan de Vereniging van Eigenaars en de eigenaar kan hiervoor schriftelijk toestemming vragen aan het bestuur.

 • Ik kan niet op de vergadering komen. Mag ik iemand anders sturen?

  U kunt iemand machtigen om in uw plaats op de vergadering te verschijnen. Daarvoor dient u een getekende volmacht af te geven.

 • Wat kan ik doen bij (geluids)overlast bij buren?

  Het is raadzaam op een gemoedelijke wijze uw buren te laten weten dat u ergens overlast van ervaart. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u contact opnemen met de politie (www.politie.nl/onderwerpen/overlast.html ) of Meldpunt Overlast, dit kunt u melden via de website van Gemeente Groningen. In enkele gevallen kan het bestuur van de Vereniging van Eigenaars een rol spelen. Dit is afhankelijk van de aard van de overlast en de overeengekomen afspraken binnen uw VvE.

 • Ik ben niet tevreden over de kwaliteit van de schoonmaak. Wat kan ik doen?

  Het contract kunt u vinden op uw webportaal. Indien het schoonmaakbedrijf haar contractuele afspraken niet nakomt, kunt u zich richten tot het bestuur van uw VvE.

 • Waar moet een Vereniging van Eigenaars zich voor verzekeren?

  De Vereniging van Eigenaars is verplicht een opstal- en WA-verzekering af te sluiten.

 • Wat valt er allemaal onder de opstalverzekering?

  De Vereniging van Eigenaars sluit een opstalverzekering af voor het gehele gebouw. Voor sommige zaken in uw eigen appartement, zoals een dure keuken of badkamer, kunt u zelf een extra verzekering afsluiten. Voor vragen kunt u  altijd de polis op uw webportaal raadplegen. 

 • Waar kan een Vereniging van Eigenaars zich nog meer voor verzekeren?

  Daarnaast kan de Vereniging van Eigenaars besluiten om een glasverzekering, een bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering, een rechtsbijstandverzekering, en een ongevallenverzekering af te sluiten.

 • Kan PandGarant mij toestemming geven?

  PandGarant  is uw beheerder en informeert/adviseert de leden van de Vereniging van Eigenaars over besluiten, Akte van Splitsing, Huishoudelijk Reglement en zaken welke afgesproken zijn in de Vergadering van Eigenaars. PandGarant  heeft geen bezit in de VvE en kan daarom ook geen besluiten nemen. Alleen de Vergadering van Eigenaars of het bestuur kan u toestemming verlenen.

 

Techniek

 • Waar kan ik een onderhoudsmelding of reparatieverzoek doen?

  Met uw inlogcodes komt u op uw webportaal. U gaat dan via het hoofdmenu naar, gebouw beheer, reparatieverzoek melden.  Of mailen naar: onderhoud@pandgarant.nl

 • Wat moet ik doen met een schademelding.

  Dit kunt u via uw webportaal aan ons melden of mailen naar: onderhoud@pandgarant.nl. Als het om een inbraak gaat, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk een  proces-verbaal laat opmaken en deze ook mailen naar:  onderhoud@pandgarant.nl.

 • Ik heb problemen met de ketel of elektriciteit in mijn appartement, moet ik dit ook bij PandGarant melden?

  Dit is in de meeste gevallen voor u privé.

 

Financiën

 • Waaruit is de VvE bijdrage opgebouwd?

  Dit is opgebouwd uit dagelijkse uitgaven van de VvE, zoals reparaties, verzekeringen en energiekosten. Een ander deel van de bijdrage wordt gereserveerd voor uitgaven in de toekomst (reservefonds), zoals schilderwerk en vervanging van bijvoorbeeld een dak of kozijnen. De hoogte van de VvE bijdrage wordt vastgesteld op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

 • Kan de VvE bijdrage omlaag?

  Op basis van een goede onderbouwing kan de Vergadering van Eigenaars besluiten de maandelijkse bijdrage naar beneden toe bij te stellen.

 • Ben ik verplicht mijn VvE bijdrage te betalen?

  Ja, u bent wettelijk verplicht uw VvE bijdrage iedere maand te betalen. Hiervoor kunt u bij ons een automatische incasso aanvragen.

 • Wat moet ik aangeven bij de belastingdienst?

  Bij het indienen van uw belastingaangifte dient u het aandeel in het reservefonds van uw appartementsrecht op te geven als vermogen in box 3. Deze gegevens kunt u vinden op uw webportaal, mijn pagina, mijn aandeel in het reservefonds.