Klachtenprocedure

PandGarant streeft ernaar haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Helaas gaat er soms wel iets mis of lopen zaken niet zoals u dat had verwacht. Bijvoorbeeld over een reparatie die op zich laat wachten, of u wordt niet correct behandeld door een van onze medewerkers.

Graag horen wij van u vroegtijdig wat u vindt dat PandGarant niet goed doet. Dan kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken. Het uiten van een klacht kan juist bijdragen tot het verbeteren van onze dienstverlening.

Hoe meld ik een klacht?

Als u ontevreden bent over de dienstverlening van PandGarant, dan kunt u een klacht indienen via mail@pandgarant.nl of PandGarant, t.a.v. de heer S. Tel, Postbus 229, 9700 AE te Groningen.

Welke klachten neemt PandGarant niet in behandeling?

  • Anonieme klachten.
  • Klachten die u al heeft voorgelegd aan de rechter.
  • Klachten die PandGarant al heeft voorgelegd aan de deurwaarder of een advocaat.
  • Klachten die gaan over een vergaderbesluit. Hiervoor moet u zich richten tot de Vergadering van Eigenaars of tot de rechter. Dit laatste binnen een maand na de dag waarop u van het besluit heeft kennis genomen of kennis heeft kunnen nemen.
  • Klachten over zaken die buiten de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst met uw VvE vallen, bijvoorbeeld overlast in de buurt, onderhoud wijkgroen, onderhoud van uw eigen appartement.

Wanneer krijg ik een reactie op mijn klacht?

Binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw klacht krijgt u van ons een reactie met:

  • de oplossing;
  • of: een inschatting van de periode om tot een oplossing te komen;
  • of: de status "niet in behandeling genomen".

Het streven is om klachten samen uit te praten. Mocht u desondanks alsnog ontevreden zijn, dan kunt u zich in het uiterste geval melden bij Rechtbank Noord-Nederland (088 361 4444 / Guyotplein 1, 9712 NX Groningen).

Ik heb een reparatieverzoek

Reparatieverzoeken kunt u melden via de volgende rode knop: Webportaal