Klachtenprocedure

PandGarant streeft ernaar haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren, maar helaas gaat dit niet altijd goed. Heeft u een klacht? Als u het ons doorgeeft, kunnen we samen naar een oplossing zoeken.

Hoe meld ik een klacht?

Klachten kunt u aanleveren via het contactformulier onderaan deze pagina, of per mail (mail@pandgarant.nl) of post (PandGarant, Klachtenafhandeling, Postbus 229, 9700 AE, Groningen).

Wanneer krijg ik een reactie op mijn klacht?

Binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw klacht krijgt u van ons een reactie met:

  • de oplossing;
  • of: een inschatting van de periode om tot een oplossing te komen;
  • of: de status "niet in behandeling genomen".

Het streven is om klachten samen uit te praten. Mocht u desondanks alsnog ontevreden zijn, dan kunt u zich in het uiterste geval melden bij Rechtbank Noord-Nederland (088 361 4444 / Guyotplein 1, 9712 NX Groningen).

Welke klachten neemt PandGarant niet in behandeling?

  • Anonieme klachten.
  • Klachten die u al heeft voorgelegd aan de rechter.
  • Klachten die PandGarant al heeft voorgelegd aan de deurwaarder of een advocaat.
  • Klachten die gaan over een vergaderbesluit. Hiervoor moet u zich richten tot de Vergadering van Eigenaars of tot de rechter. Dit laatste binnen een maand na de dag waarop u van het besluit heeft kennis genomen of kennis heeft kunnen nemen.
  • Klachten over zaken die buiten de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst met uw VvE vallen, bijvoorbeeld overlast in de buurt, onderhoud wijkgroen, onderhoud van uw eigen appartement.

Ik heb een reparatieverzoek

Reparatieverzoeken kunt u melden via de volgende rode knop: Webportaal

Contactformulier