Klachtenprocedure

PandGarant streeft ernaar haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Helaas gaat er soms wel iets mis of lopen zaken niet zoals u dat had verwacht. Bijvoorbeeld over een reparatie die op zich laat wachten, of u wordt niet correct behandeld door een van onze medewerkers.

Graag horen wij van u vroegtijdig wat u vindt dat PandGarant niet goed doet. Dan kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken. Het uiten van een klacht kan juist bijdragen tot het verbeteren van onze dienstverlening.

Hoe meld ik een klacht?

Als u ontevreden bent over de dienstverlening van PandGarant, dan kunt u een klacht indienen via mail@pandgarant.nl of PandGarant, t.a.v. de heer S. Tel, Postbus 229, 9700 AE te Groningen.

Welke klachten neemt PandGarant niet in behandeling?

  • Anonieme klachten.
  • Klachten die u al heeft voorgelegd aan de rechter.
  • Klachten die PandGarant al heeft voorgelegd aan de deurwaarder of een advocaat.
  • Klachten die gaan over een vergaderbesluit. Hiervoor moet u zich richten tot de Vergadering van Eigenaars of tot de rechter. Dit laatste binnen een maand na de dag waarop u van het besluit heeft kennis genomen of kennis heeft kunnen nemen.
  • Klachten over zaken die buiten de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst met uw VvE vallen, bijvoorbeeld overlast in de buurt, onderhoud wijkgroen, onderhoud van uw eigen appartement.

Wanneer krijg ik een reactie op mijn klacht?

Binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw klacht krijgt u van ons een reactie met:

  • de oplossing;
  • of: een inschatting van de periode om tot een oplossing te komen;
  • of: de status "niet in behandeling genomen".

Indien de klacht niet (effectief) in de minne kan worden opgelost zal PandGarant u doorverwijzen naar een onafhankelijke commissie. PandGarant is lid van de Geschillencommissie en VvE’s kunnen deze commissie inschakelen in geval van een conflict. 

Ik heb een reparatieverzoek

Reparatieverzoeken kunt u melden via onderhoud@pandgarant.nl of door te bellen naar 050 853 39 03.