Op 1 juli zijn PandGarant en VVEPunt gefuseerd

PandGarant is op 1 juli gefuseerd met VVEPunt.

Meer informatie over deze fusie is hier te vinden.