SKG-IKOB-certificaat PandGarant succesvol verlengd

PandGarant is opnieuw geslaagd voor de jaarlijkse SKG-IKOB-audit. Deze controle toont aan dat PandGarant de VvE-beheerwerkzaamheden juist en correct uitvoert. 

Bij PandGarant hechten we veel waarde aan het continue verbeterproces van onze werkzaamheden. We zijn daarom enorm blij en trots dat de verlenging van het certificaat een feit is, omdat het bewijst dat we de zaken op orde hebben.

Samen Kwaliteit Waarborgen - SKG-IKOB - is een keurmerk voor o.a. VvE-beheerders. PandGarant was al in het bezit van het certificaat, maar jaarlijks volgt een herhalingsonderzoek ter controle. Afgelopen week ontvingen we het rapport, waaruit bleek dat we (zoals verwacht en gehoopt) nog steeds voldoen aan de eisen.

Tijdens de controle wordt gekeken of PandGarant als VvE-beheerder de zaken intern op orde heeft en of we, bij het beheren van VvE's, de regels van de splitsingsakte goed volgen. Steekproefsgewijs werd een aantal VvE's gekozen en gecontroleerd op basis van notulen van de ledenvergaderingen, MJOP's, financiële stukken en dergelijke.