Tijdelijke Regeling Tegemoetkoming Blokverwarming (TTB)

Heeft uw VvE een blokaansluiting voor gas/warmte of elektriciteit? Dan kunt u tegemoetkoming krijgen in de energiekosten.

Vanaf heden kunnen VvE's de TTB aanvagen. Dit kan op twee manieren:

A) De aanvraag door de bestuurder van de VvE laten indienen bij de belasting dienst.

B) De aanvraag via een bulkroute laten indienen door een intermediair die hiervoor bevoegd is.

Om een intermediair dit te laten uitvoeren dient een VvE aangesloten te zijn bij deze desbetreffende intermediair. Dit moet de VvE als eerste realiseren als dit nog niet is gebeurd. PandGarant is op dit moment niet bevoegd om als intermediair op te treden. De belastingdienst heeft aangegeven dat de aanvragen door een intermediair medio mei zullen worden behandeld.

De aanvraag voor de TTB heeft nogal wat voeten in de aarde en ook zijn er nog een aantal openstaande vragen. Het is in ieder geval van belang dat de aanvraag zorgvuldig wordt voorbereid zodat alle wooneenheden aanspraak kunnen maken op de subsidie. 

Via de regeling Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB) kunt u t/m 30 september een aanvraag indienen. Het indienen van deze aanvraag wordt niet door PandGarant gedaan.

Ons advies is daarom om een intermediair in te schakelen om deze subsidie te verkrijgen, zoals VvE Belang.

Daarnaast kunt u de webinar van VvE Belang hier terugkijken.