Digitale ledenvergaderingen

De afgelopen weken en maanden zijn een aantal ledenvergaderingen digitaal uitgevoerd. De VvE-leden zijn overwegend positief over deze manier van vergaderen.

In verband met Covid-19 zijn wij voorzichtig met het inplannen van ledenvergadering. Wel is dit recentelijk weer opgestart, zoals u hier heeft kunnen lezen. Voor veel VvE-leden had het echter de voorkeur om niet fysiek naar een vergaderlocatie te hoeven komen.

Onze VvE-beheerders overleggen altijd met het bestuur over het inplannen van de vergadering. Bij een aantal VvE's is daarom besloten om de gehele vergadering digitaal af te handelen.

"Mooi om meteen de uitslag per stem te zien", was een van de positieve punten die na afloop van een digitale vergadering naar voren kwamen. Ook werd genoemd dat er geen onnodige discussies waren (mede omdat de vergadering goed voorbereid was) en dat het kort en compact was. "Mits er geen grote discussiepunten zijn dan heeft dit zelfs onze voorkeur", gaf een bestuurslid aan.

Het voordeel van fysiek vergaderen is natuurlijk dat interactie makkelijker te realiseren is, maar we zijn blij dat het alternatief van digitaal vergaderen ook goed uit de verf komt. In de toekomst zullen we onderzoeken of het digitale aspect gecombineerd kan worden met het fysieke gedeelte.