Ledenvergaderingen in het voorjaar

Veel VvE's zullen de komende maanden hun jaarlijkse ledenvergadering hebben. Naar verwachting zijn veel van deze vergaderingen nog digitaal.

In verband met Covid-19 en de aanhoudende maatregelen is er op dit moment nog geen alternatief mogelijk voor de digitale vergadering. PandGarant heeft de vergaderplanning opgestart, waarbij de VvE-beheerders in overleg met de besturen zullen gaan over het specifieke vergadermoment.

Hoe de komende maanden eruit komen te zien is nog niet bekend. Mocht het op termijn mogelijk zijn om fysiek te gaan vergaderen, dan zal ook dat uiteraard overlegd worden tussen de beheerder en het bestuur. Mochten er grote wijzigingen plaatsvinden, dan zullen we dat communiceren via de website en/of het webportaal.