Maatregelen coranavirus

Naar aanleiding van de recente maatregelen van de overheid en het RIVM om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen voert ook PandGarant per direct maatregelen door.

Wij voeren de maatregelen door om van onze kant te voorkomen dat het virus zich verspreidt onder eigenaren en leden van de VvE’s. Daarbij komt dat een aanzienlijk deel van onze klanten op basis van leeftijd tot de risicogroep behoort. Ook willen wij onze medewerkers beschermen tegen onnodige risico’s.

Ondanks de maatregelen die wij moeten treffen zullen wij ons uiterste best doen om binnen de mogelijkheden die wij hebben het dagelijkse beheer uit te voeren en voor u klaar te staan waar wij dat kunnen. Dat zal echter wel op een aangepaste wijze zijn omdat wij de volgende maatregelen treffen.

Fysieke overleggen worden geannuleerd

Tot en met 6 april worden er geen afspraken gepland, alle reeds ingeplande afspraken tot en met 6 april worden geannuleerd. Hiermee volgen wij de adviezen op van de regering en het RIVM.

Onze medewerkers werken de komende weken zoveel mogelijk vanuit huis. Omdat wij al onze zaken digitaal kunnen inzien, leidt dit niet tot problemen, maar mogelijk wel tot enige vertraging in het reageren op mails en het afhandelen van lopende zaken.

Reparatieverzoeken

Wij verzoeken u dringend om alléén bij spoed telefonisch contact met ons op te nemen. Onze servicedienst beperkt zich alleen tot urgente storingen in de algemene ruimten van de VvE waarbij voldoende afstand kan worden gehouden tot onze medewerker en bewoners.

Wij verzoeken u voor overige zaken zoveel mogelijk gebruik te maken van het webportaal of contact op te nemen per mail. Kijk voor meer informatie op onze Contactpagina. 

Algemene Ledenvergaderingen

Algemene Ledenvergaderingen tot en met 6 april worden fysiek niet meer bijgewoond door een medewerker van PandGarant. Het is aan het bestuur en/of de leden om te besluiten wanneer en in welke vorm de Algemene Ledenvergadering doorgang kan vinden. Onze beheerders treden hierover in overleg met het bestuur.

Overmacht

Wij realiseren ons dat deze maatregelen ingrijpende gevolgen hebben voor de dienstverlening van PandGarant. Wij kunnen op dit moment nog niet overzien wat dit betekent voor de Algemene Ledenvergadering van uw VvE in 2020. Zodra er meer duidelijkheid is over de ontwikkeling van het coronavirus en de wettelijke maatregelen nemen wij contact op met het bestuur van uw VvE over de voortgang.

Wij vragen om uw begrip in deze overmachtsituatie.