PandGarant is verhuisd!

PandGarant is verhuisd! Op 2 en 3 mei zijn we overgegaan naar de nieuwe locatie: Sylviuslaan 3.

Op dit moment zijn we volledig operationeel. De telefonie is overgezet, de mailbox werkt en de inrichting van het nieuwe kantoor is voor een groot gedeelte klaar.

Mocht u desondanks problemen hebben met ons te bereiken, dan verzoeken we u dat door te geven via mail@pandgarant.nl en/of communicatie@pandgarant.nl of 050 853 3903.

We streven ernaar binnenkort foto's te kunnen delen van het nieuwe kantoor. Houd u hiervoor dus onze website en/of LinkedIn in de gaten!