Duurzaamheidstraject VvE Chopinlaan

Bij VvE Chopinlaan te Groningen is de eerste stap naar een duurzamer pand gezet. Hoe gaat dit in zijn werk?

Duurzaamheid wordt steeds relevanter in onze samenleving. Steeds meer bedrijven en particulieren houden zich hiermee bezig, maar ook voor VvE's is het een relevant thema. Ook VvE Chopinlaan besloot de eerste stap te zetten en liet een onderzoek uitvoeren naar de mogelijke duurzaamheidsmaatregelen.

Stappenplan

Stap 1: energiescan aanvragen

Tijdens de algemene ledenvergadering van de VvE is besloten een relatief klein bedrag te besteden aan het door Ecocert uit laten voeren van een energiescan. Binnen enkele maanden levert Ecocert het rapport aan.

Stap 2: in overleg met bestuur

De VvE-beheerder van PandGarant overlegt met het VvE-bestuur, waarna aan de hand van het rapport besloten kan worden de stukken voor de aankomende algemene ledenvergadering aan te passen. In het rapport staat overzichtelijk welke maatregelen voorgesteld worden en wat de terugverdientijd is voor de VvE.

Ter illustratie een voorbeeld uit een andere VvE, waar in totaal voor ruim € 200.000 aan duurzaamheidsmaatregelen voorgesteld werden, die binnen tien jaar terugverdiend waren door de VvE!

Stap 3: de VvE beslist

Tijdens de algemene ledenvergadering wordt er gestemd over de voorstellen. Elke bewoner kan zijn mening geven, vragen stellen en twijfels uiten, net zolang totdat er een gezamenlijk besluit volgt.

Als deze voorgestelde duurzaamheidsmaatregelen goedgekeurd worden, kunnen ze opgestart worden, zodat de VvE zo snel mogelijk profiteert van een verhoogd leefgenot en een verlaagd maandverbruik aan gas en elektra.

VvE Chopinlaan

De genoemde VvE is net aanbeland bij Stap 2. PandGarant is in overleg met het bestuur, maar of (en in welke mate) de voorgestelde duurzaamheidsmaatregelen in de toekomst daadwerkelijk opgestart gaan worden, dat hangt uiteindelijk af van de VvE zelf.

Meer informatie?

Wilt u dat er bij uw VvE ook een energiescan uitgevoerd wordt? Geef dat dan aan bij uw VvE-beheerder of bij het bestuur. Dit kan tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering besproken worden.