Financieel beheer

Voor een financieel gezonde basis van de VvE is het voeren van een uitgebreide debiteuren- en crediteurenadministratie van groot belang. Hiervoor wordt een rekening courant en een spaarrekening op naam van de VvE geopend. Voor de jaarlijkse ledenvergadering wordt onder andere de concept begroting en de jaarrekening opgesteld.

Module Financieel beheer

  • Verzorgen van de financiële administratie van de VvE.
  • Beheren van één rekening courant en één spaarrekening op naam van de VvE.
  • Periodieke VvE bijdragen berekenen en van eigenaren incasseren.
  • Betalingsachterstanden voor het bestuur publiceren en wanbetalers herinneren en aanmanen.
  • Facturen op juistheid controleren en namens de VvE tijdig betalen.
  • Concept begroting voor het komende jaar opstellen en deze presenteren tijdens de Algemene Ledenvergadering.
  • De vergadering proactief adviseren over de liquiditeit van de vereniging.
  • Balans, exploitatierekening en toelichting opstellen volgens het format van PandGarant in Twinq.
  • Aanleveren jaarrekening ter controle aan de kascommissie en de vragen hierover beantwoorden.
  • Relatie onderhouden met de deurwaarder inzake vorderingen aan de vereniging.

In overleg kunnen uiteraard aanvullende afspraken worden gemaakt inzake onze dienstverlening voor uw VvE.

Uitgave juni 2021, alle vorige uitgaven vervallen hiermee.