Welkom bij team Friesland | PandGarant aan de binnenkant

PandGarant heeft drie kantoren in Noord-Nederland: in Emmen, Groningen en Heerenveen. Vandaag een toelichting van team Friesland.

Team Friesland beheert VvE’s overal in Friesland, onder andere in Leeuwarden, Drachten, Heerenveen, Sneek, Harlingen, Makkum, Wommels, Gorredijk, Beetsterzwaag, Burgum en Bolsward. De coördinatie van het beheer gebeurt vanuit de vestiging in Heerenveen.

Team Friesland bestaat uit twee VvE-beheerders, Jesler en Louise, aangevuld met René (technisch beheerder) en Alex (financieel beheerder). Zij worden ondersteund door Ina, die als intern beheerder achter de schermen veel regelt en uitvoert en daarnaast ook storingsmeldingen uitzet vanuit haar functie bij afdeling Dagelijks Onderhoud

Jesler en Louise zijn doorgaans het aanspreekpunt voor de VvE's. Zij zijn als beheerder aanwezig bij de jaarlijkse ledenvergaderingen. René behandelt het technische aspect van de VvE, zoals het planmatig onderhoud. Alex is verantwoordelijk voor alles op het gebied van financiën.

Het kantoor van team Friesland is te vinden in 'de Kas' (Van Kleffenslaan 5), het bedrijfsverzamelgebouw van Accolade waarin een aantal zelfstandige ondernemers gevestigd zijn. Het kantoor van team Friesland is een markante locatie. De foto's hieronder geven een beter beeld, maar loop ook gerust eens bij ons binnen!

Dit artikel is een uit de serie 'PandGarant aan de binnenkant'. Meer lezen? Klik dan hier voor de introductie en hier voor afdeling DO en hoe storingsmeldingen uitgezet worden.