Klachtenprocedure

Een klacht, wat nu?

PandGarant streeft ernaar haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Helaas gaat er soms wel iets mis of lopen zaken niet zoals u dat had verwacht. Bijvoorbeeld over een reparatie die op zich laat wachten, of u wordt niet correct behandeld door een van onze medewerkers.

Graag horen wij van u vroegtijdig wat u vindt dat PandGarant niet goed doet. Dan kunnen wij samen met u naar een oplossing zoeken. Het uiten van een klacht kan juist bijdragen tot het verbeteren van onze dienstverlening.

Hoe meld ik een klacht?

Als u bijvoorbeeld ontevreden bent over de dienstverlening van PandGarant, dan kunt u schriftelijk bij ons een klacht indienen via:

Een brief met een duidelijke klachtomschrijving aan:

PandGarant

t.a.v. de heer S. Tel
Postbus 229
9700 AE Groningen

Of een E-mail met een duidelijke klachtomschrijving: mail@pandgarant.nl

Welke klachten neemt PandGarant niet in behandeling?

In de volgende situaties neemt PandGarant uw klacht niet in behandeling:

  • anonieme klachten
  • klachten die u al heeft voorgelegd aan de rechter
  • klachten die PandGarant al heeft voorgelegd aan de deurwaarder of een advocaat
  • klachten die gaan over een vergaderbesluit. Hiervoor moet u zich richten tot de Vergadering van Eigenaars of tot de rechter. Dit laatste binnen een maand na de dag waarop u van het besluit heeft kennis genomen of kennis heeft kunnen nemen
  • klachten over zaken die buiten de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst met uw VvE vallen, bijvoorbeeld overlast in de buurt, onderhoud wijkgroen, onderhoud van uw eigen appartement

 

Wanneer krijg ik een reactie op mijn klacht?

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht krijgt u van ons een reactie met:

  • de oplossing
  • of een inschatting van de periode om tot een oplossing te komen
  • of de status “niet in behandeling genomen”

 

Indien de klacht niet, of niet effectief, in de minne kan worden opgelost zal PandGarant u doorverwijzen naar een onafhankelijke commissie.
PandGarant is lid van de Geschillencommissie en VvE’s kunnen deze commissie inschakelen in geval van een conflict.

 

Ik heb een reparatieverzoek

Een storing of reparatieverzoek zien we niet als klacht. Het gaat tenslotte om het verhelpen van een probleem. Op de website van PandGarant kunt u met uw persoonlijke inlogcode een reparatieverzoek melden via het webportaal van de VvE. Ook kunt u een reparatieverzoek mailen naar onderhoud@pandgarant.nl of bellen naar 050 – 853 39 03, bij voorkeur op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.